Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i čl. 20., 24. i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjeve mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje i produženje  Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi za pojedinačne projekte,  do 18.12.2016. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:
e-mail adresu:        sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                      
                             Alekse  Šantića  bb
                             88 000 Mostar
                                                Obavještenje za javnost
1. Privredno društvo „FLASH PRODUCTION" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „FLASH PRODUCTION", instalisane nazivne snage 100 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 152,942 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo „BINGO" d.o.o. Tuzla, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BINGO SOLAR 07", u općini Velika Kladuša, instalisane nazivne snage 120 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 128,2 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo „PV Group" d.o.o. Stolac, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „PV GROUP 1",  instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 198,335 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Privredno društvo „BV Sunce" d.o.o. Stolac, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-38/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BV SUNCE 1",  instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 214,44 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu. 

5. Privredno društvo ENERGIJA HODOVO d.o.o. Sarajevo, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-55/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „HODOVO SOLAR 1",  instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 198,85 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Privredno društvo ENERGOSOL d.o.o. Stolac, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-56/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „PJEŠIVAC 2",  instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 250 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo ENERGOSOL d.o.o. Stolac, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-58/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „PJEŠIVAC 4",  instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 250 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo SERVIS JELIĆ d.o.o. Široki Brijeg, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-68/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „JELIĆ SOLAR 1” instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 186, 29 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Privredno društvo LOWRE d.o.o. Međugorje, Čitluk, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-92/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane FNE „LOWRE" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 198,8 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Privredno društvo ROLAR d.o.o. Grude, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-101/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ROLAR 1" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 198,8 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Privredno društvo „DOOR-DESIGN" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-130/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „DOOR TRIJEBANJ" instalisane nazivne snage 120 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 162,99 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

12. Privredno društvo EnergEtica d.o.o. Sarajevo, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-138/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ENERGETICA" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 190 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina