Skip to the content

Potpisan Granski kolektivni ugovor za elektroprivrednu djelatnost u FBiH

Granski kolektivni ugovor za elektroprivrednu djelatnost u FBiH potpisali su danas u Sarajevu ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, uime Vlade FBiH, predsjednik Sindikata eletroenergetskih radnika Federacije BiH Omer Sikira i uime Nezavisnog sindikata zaposlenika JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne Dubravko Pervan.

Džindić je nakon potpisivanja čestitao  predstavnicima sindikata i svim radnicima u tom sektoru  na uspješno obavljenom pregovaranju i na potpisanom granskom kolektivnom ugovoru.

Naglasio je da potpisani  ugovor važi godinu, nakon čega će biti razmotreno da li je on dobro sačinjen i ima li potrebe za izmjenama.

Sikira je naveo da je sindikat bio protiv izmjena Zakona o radu u ovako teškim društvenim okolnostima, ali su uskladili granski kolektivni ugovor sa zakonom na način da su obje strane u pregovorima jednako i nezadovoljne i zadovoljne. 

Istakao je da novi granski kolektivni ugovor omogućava njegovu bržu implementaciju u određenim situacijama. 

Pervan je rekao da je pregovarački tim Vlade bio korektan, kao i da su na dobrom putu da razviju dobro socijalno partnerstvo.

Dodao je da je granski kolektivni ugovor izmijenjen u odnosu na dosadašnji, ali da su te izmjene bile neminovne budući da je cijelo društvo u lošijoj poziciji nego što je bilo prije devet godina.

Danas potpisani granski kolektivni ugovor za elektroprivrednu djelatnost u FBiH odnosi se na oko 6.000 radnika u tom sektoru i stupa na snagu 1. januara 2017.

FMERI

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina