Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i čl. 20. i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje i produženje  Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi za pojedinačne projekte, do 11.11.2016. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:
e-mail adresu:       sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                036 580 015 
Poštom na adresu:  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                      
                            Alekse  Šantića  bb,
                            88 000 Mostar
 
                                                Obavještenje za javnost
 
1. Privredno društvo, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane VE „Mesihovina", instalisane snage 50,6 MW (22x2,3 MW) i predviđene godišnje proizvodnje 165,17 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu. 
 
 
2. Privredno društvo PTP „ŠOLA" d.o.o. TOMISLAVGRAD, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Šola -2", instalisane nazivne snage 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 24,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
3. Srodna djelatnost, proizvodnja električne energije „AS", vl. Ante Sivrić, Čitluk podnijela je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-225/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „AS" instalisane nazivne snage 140 kW i predviđene godišnje proizvodnje 204 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. stav (1) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
4. Privredno društvo „AUTO START" d.o.o. Mostar-Sjever, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev zaproduženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-227/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „AUTO START" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje 229 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. stav (1) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
5. Privredno društvo „S elektro" d.o.o Bosanski Petrovac, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev zaproduženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-206/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „KRNJEUŠA" instalisane snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje 219 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. stav (1) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina