Skip to the content

Potpisan Granski kolektivni ugovor za oblast rudarstva u FBiH

Predsjednici Sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić i Sindikata radnika rudara u FBiH Safer Mušanović potpisali su danas u Sarajevu s federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem Granski kolektivni ugovor za oblast rudarstva, koji će trajati jednu godinu.
 
Husić je nakon potpisivanja izjavio da su sindikati na početku pregovora predstavili svoj prijedlog ugovora predstavnicima uprave Elektroprivrede BiH i rudnika, te Vlade FBiH, a koji je prihvaćen kao radni materijal. Sindikati nisu dobili sve što su tražili, ali nisu ni druge pregovaračke strane i socijalni dijalog i kompromis koji su postignuti je vrijednost ovog pregovaračkog procesa.
 
Istakao je da je jedan od ciljeva sindikata bio da zaštite dostignuti nivo ličnih primanja u rudnicima, što je i postignuto kad je riječ o minimalnoj neto satnici, te naknadama za topli obrok, minuli rad, rad noću, prekovremeni rad, rad praznicima i rad u dane odmora.
 
Husić je rekao da je sindikalno članstvo tokom pregovora imalo uvid u cijeli proces i da su od najnižih nivoa sindikalnog organizovanja dobili saglasnost da parafiraju granski kolektivni ugovor u formi u kojoj je danas potpisan, te da su za potpisivanje dobili podršku ogromne većine članstva.
 
Mušanović je naveo da su dva sindikata pregovarala kao jedan i da očekuje da će primjenom ovog ugovora rad u direktnoj proizvodnji biti još više vrednovan, te da će biti osigurano funkcioniranje rudarskog sektora u boljim okolnostima.
 
Džindić je naglasio da su sve strane u pregovorima ozbiljno pristupile poslu i tražile optimalna rješenja, te zahvalio svima koji su taj posao priveli kraju.
 
Premijer FBiH Fadil Novalić, koji je također prisustvovao potpisivanju i, po potrebi, učestvovao u pregovorima, rekao je da je donošenje novih granskih kolektivnih ugovora treći segment reforme radnog zakonodavstva, nakon donošenja Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora, i da ih ima ukupno 29. Granski kolektivni ugovor za oblast rudarstva važiće godinu dana kako bi mogao biti promijenjen ukoliko bude potrebno, istakao je Novalić.
 
Kako je danas rečeno, Granski kolektivni ugovor za oblast rudarstva odnosi se na osam rudnika uglja, Rudnik soli Tuzla i Rudarski institut Tuzla, što obuhvata oko 12.000 radnika.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina