Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i čl. 20. i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjeve mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje i produženje  Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi za pojedinačne projekte,  do 25.09.2016. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:           sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                      036 580 015 
Poštom na adresu:   Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                      
                                     Alekse  Šantića  bb
                                     88 000 Mostar
 
                                                Obavještenje za javnost

1. Srodna djelatnost „DŽENAN ŠABANOVIĆ" Živinice, vl. Šabanović Dženan, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Dženan Šabanović", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 30,130 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu. 

2. Obrtna djelatnost „SOLARNA ELEKTRANA GABRIĆ" vl. Vjekoslav Gabrić, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Gabrić", instalisane nazivne snage 22,36 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 27,4 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu. 

3. Srodna djelatnost „SOLAR" Ustikolina - vl. Duranović Hasib, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „MODRAN", instalisane nazivne snage 20 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 26,449 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu. 

4. Privredno društvo „KAMEN STIL" d.o.o. Tešanj, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „KS 150-1", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 169,138 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo „VG-MONTING" d.o.o. Vitez, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „VG-MONTING", instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 27,218 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Privredno društvo TOMKUP d.o.o. Tomislavgrad, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane VE „Baljci" instalisane snage 48 MW (16x3 MW) i predviđene godišnje proizvodnje145,7 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu. 

7. Privredno društvo VE GRADINA d.o.o. Tomislavgrad, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane VE„Gradina", instalisane snage 41,6 MW (13x3,2 MW)  i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 143,6 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo „VELVET-TRADE" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „VELVET ENERGY", instalisane nazivne snage 94 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 105 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Privredno društvo „MAHIR" d.o.o. Visoko, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-199/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „PETROL" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 28,4 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. stav (1) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Privredno društvo „ELEKTROSAN" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-169/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Kiseljak 2" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje 204,2 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. stav (1) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost


Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina