Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i čl. 20., 28. i 31. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjeve mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje, produženje i prijenos Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi za pojedinačne projekte,  do 30.04.2017. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:
e-mail adresu:          sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu:    Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                      
                               Alekse  Šantića  bb
                               88 000 Mostar

                                                Obavještenje za javnost

1. Srodna djelatnost, proizvodnja električne energije "K-SOLAR" vl. Petar Kudić, Prozor-Rama, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane "Gmići 3", instalisane nazivne snage 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 26,8 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
2. Srodna djelatnost, proizvodnja električne energije "SOLAR-B" vl. Ante Barišić, Prozor-Rama, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane "Gmići 2", instalisane nazivne snage 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 26,8 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
3. Srodna djelatnost, proizvodnja električne energije SE "ENERGO SOLAR" vl. Nikola Marić, Jablanica, podnijela je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-258/16, za izgradnju fotonaonske elektrane "Risovac", instalisane nazivne snage 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 25 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. 
U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
4. Privredno društvo "ECO ENERGY" d.o.o. Gračanica, podnijelo je zahtjev za prijenos Energetske dozvole, registarski broj: ED-109-1/17, sa privrednog društva "BKS Solar" d.o.o. Mostar, kako je propisano članom 31. Uredbe, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "BKS Stolac", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 190,9 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. 
U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
5. Privredno društvo "ECO ENERGY" d.o.o. Gračanica, podnijelo je zahtjev za prijenos Energetske dozvole, registarski broj: ED-110-1/17, sa privrednog društva "MPB Solar" d.o.o. Mostar, kako je propisano članom 31. Uredbe, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "BKS Stolac", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 190,9 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. 
U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
6. Privredno društvo "EKO-ENERGY" d.o.o. Tešanj, podnijelo je zahtjev za prijenos Energetske dozvole, registarski broj: ED-164/15, sa privrednog društva "ELING INŽENJERING" d.o.o. Teslić, kako je propisano članom 31. Uredbe, za izgradnju male HE "Podjezera", instalisane nazivne snage 460+190 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 3,31 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. 
U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina