Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i čl. 20.i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjeve mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje, produženje i prijenos Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi za pojedinačne projekte,  do 18.06.2017. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:          sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu:    Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                      
                               Alekse  Šantića  bb
                               88 000 Mostar

                                                Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo "PI-PI" d.o.o. Visoko, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane "PI-PI 150", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 187,500 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo "I-CRNI" d.o.o. Cazin, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnjufotonaonske elektrane "Cazin 1", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 170,842 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Srodna djelatnost "SUNČANA LIVADA" vl. Stipo Leovac, Jajce, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane "Zgone 5", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 27,50 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Srodna djelatnost "SUNČANA LIVADA" vl. Stipo Leovac, Jajce, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane "Zgone  4", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 27,50 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo "IZAZOV" d.o.o. Kalesija, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane "Izazov 1", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 171,864 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Proizvodnja električne energije-vjetro elektrana "ZGIWIND" Proslap, Prozor-Rama, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane VE "ZGIWIND",  instalisane nazivne snage  do 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 61 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo "ZAMCOMERC" d.o.o. Fojnica, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane "ZAMCOMERC", instalisane nazivne snage 10 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 12,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. SOR "FOTONAPONSKA ELEKTRANA-NEVIĆ POLJE 1." vl. Robert Begić, Novi Travnik, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-246/16, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "NEVIĆ POLJE 1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 28,03 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina