Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i čl. 20. i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjeve mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje i produženje  Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi za pojedinačne projekte,  do 16.04.2017. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:
e-mail adresu:           sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                      036 580 015 
Poštom na adresu:   Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                      
                                     Alekse  Šantića  bb
                                     88 000 Mostar

                                                Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo, rudnici mrkog uglja „BANOVIĆI" d.d. Banovići, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju termoelektrane „BANOVIĆI", BLOK 1,  instalisane nazivne snage 350 MW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 2.252,3 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
2. Privredno društvo „FARMA SPREČA" d.o.o. Kalesija, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju elektrane na biogas „SPREČA 1",  instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1.200 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
3. Privredno društvo „PLANTAŽE SPREČA"  d.o.o. Kalesija, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju elektrane na biogas „SPREČA 2", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1.200 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
4. Privredno društvo „AGROFARMA" d.o.o. Kalesija, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju elektrane na biogas „SPREČA 3", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1.200 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
5. Privredno društvo „AGRO-VIS" d.o.o. Kalesija, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju elektrane na biogas „SPREČA 4", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1.200 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
6. Privredno društvo „FARMA SPREČA" d.o.o. Kalesija, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „SPREČA 1", instalisane nazivne snage 149,25 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 174,41 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
7. Privredno društvo „BIČAKČIĆ" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaonske elektrane „BIČAKČIĆ 5 ", instalisane nazivne snage 10 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 9,499 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
8. Privredno društvo „PETRIČEVIĆ" d.o.o. Prozor, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „JAKLIĆI" instalisane nazivne snage 135 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 164 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Srodna djelatnost, solarna elektrana „ŠOKČEVIĆ" vl. Mijo Šokčević, Orašje, podnijela je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-248/16, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Š-5" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 29,5 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
10. Srodna djelatnost, solarna elektrana „ŠOKČEVIĆ" vl. Mijo Šokčević, Orašje, podnijela je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-247/16, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Š-3" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 29,5 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina