Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) te čl. 20. i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 26.11.2017. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:
e-mail adresu:        sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                 036 580 015 
Poštom na adresu:  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                       
                             Alekse  Šantića  bb, 
                             88 000 Mostar
 
 
                                              Obavještenje za javnost
 
 
1. Obrt, Fotonaponska elektrana  „GAMA" vl. Z. Marić, M. Marić i M. Galić iz Mostara, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „GAMA", instalisane nazivne snage 22,42 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 25,8 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 09.10.2017. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
2. Privredno društvo „EKO-REM" d.o.o.  Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju mini hidroelektrane mHE „JABUKA", instalisane nazivne snage 700 kW i predviđene godišnje proizvodnje 3.145 MWh, na rijeci „Kolini" koja se nalazi na području općine Ustikolina u Federaciji BiH i na području opštine Foča u RS. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 31.10.2017. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
3. Srodna djelatnost, „SOLAR" Ustikolina, vl. Duranović Hasib, podnijela je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-263/16, za izgradnju fotonaponske elektrane „MODRAN", instalisane nazivne snage 20 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 26,7 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 04.10.2017. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina