Skip to the content

Saglasnost na Kolektivni ugovor za oblast rudarstva

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
Za potpisivanje ovog kolektivnog ugovora Vlada je ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina