Skip to the content

Saglasnost na Kolektivni ugovor za oblast rudarstva

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
Za potpisivanje ovog kolektivnog ugovora Vlada je ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije.