Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i člana 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje i produženje Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi do 22.10.2017. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:
e-mail adresu:        sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                 036 580 015
Poštom na adresu:  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
                             Alekse Šantića bb,
                             88000 Mostar

                                                                  Obavještenje za javnost

Privredno društvo, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju Bloka 7 - 450 MW u termoelektrani (TE) Tuzla, instalisane nazivne snage 450 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 2.739,81 GWh i 390,9 GWh toplotne energije, koja se planira graditi na postojećoj lokaciji termoelektrane „Tuzla" u Tuzli.
Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe.
U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina