Skip to the content

Socijalni dan

Danas je u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije održan Socijalni dan u organizaciji Asocijacije srednjoškolaca u BiH. U ministarstvu su boravili Kadragić Mirza i Nezirić Nedim, učenici Srednje medicinske škole u Mostaru.
 
Tokom svog jednodnevnog boravka u ministarstvu učenici su se upoznali sa organizacijom i nadležnostima ministarstva. Takođe su obišli i sektore koje se nalaze u sastavu ministarstva: Kabinet ministra, Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove, Sektor energije, Sektor industrije i Sektor rudarstva. Svaki sektor je ukratko predstavio svoj rad i nadležnosti. Učenici su izrazili interesovanje za pojedine oblasti kojima se bavi ministarstvo, te su imali priliku obavljati i praktični rad u pisarnici ministarstva.   
 
FMERI
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina