Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. stav (4) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 66/13 i 94/15 – u daljem tekstu: Zakon) i člana 23. stav (5) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH",broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) je utvrdilo nacrt Energetske dozvole za izgradnju termoelektrane „Banovići", blok 1-350 MW, investitoru RMU „Banovići" d.d. Banovići.


Ministarstvo obavještava javnost i zainteresirane strane da komentare i primjedbe na nacrt Energetske dozvole mogu dostaviti u pisanoj formi do 19.11.2017. godine.


Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                  036 580 015
Poštom na adresu:   Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
                              Alekse Šantića bb,
                              88 000 Mostar

                                                                 Obavještenje za javnost

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije utvrdilo je nacrt Enegetske dozvole investitoru RMU „Banovići" d.d. Banovići, za izgradnju termoelektrane „Banovići", blok 1-350 MW, instalisane nazivne snage 350 MW (1x350 MW), odobrene snage priključenja 350 MW (1x350 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 2.252,3 GWh, koja se planira graditi u granicama postojećeg eksploatacionog polja rudnika RMU „Banovići" d.d. Banovići.
Postupajući po odredbama člana 78. stav (4) i (6) Zakona, Ministarstvo je pribavilo prethodnu saglasnost od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Zaključak V. broj: 968/2017 od 13.7.2017. godine, i od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupničkog doma održanoj 25.07.2017. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 21.09.2017. godine, Zaključak PFBiH, broj 01-02-1437/17 od 21.09.2017. godine, („Službene novine Federacije BiH", broj 79/17).
Status umješača u postupku izdavanja Energetske dozvole mogu dobiti sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja se pismenim zahtjevom obrate Ministarstvu, do isteka roka za dostavu komentara na utvrđeni nacrt Energetske dozvole.
Više informacija o nacrtu Enegetske dozvole mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva, a nacrt Energetske dozvole će biti objavljen u prilogu ovoga obavještenja na službenoj web stranici Ministarstva.

 

Obavještenje za javnost

Nacrt energetske dozvole

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina