Skip to the content

Obavještenje - izrada prijedloga Akcionog plana

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavještava zainteresovanu javnost da je, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH, u toku izrada prijedloga Akcionog plana 2019-2023. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH za period 2013.-2023. godina.

Cilj izrade ovog dokumenta je da se istaknu opšte karakteristike i problemi sa kojima se suočava industrija tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine, te predlože mjere i aktivnosti koje se trebaju realizirati, s težnjom konačnog oporavka ove industrijske grane.

Obzirom da je navedeni dokument u fazi izrade, neophodno je da u izradu Akcionog plana 2019-2023. godina i definisanju budućih aktivnosti djelovanja Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH budu uključeni i svi ključni akteri na koje se odnosi njena primjena.

Strategija razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH za period 2013.-2023. godina i Izmjene i dopune Akcionog plana 2013.-2018. godine, su dokumenta koja služe kao osnova za dostavljanje prijedloga za novi Akcioni plan 2019-2023. godina.

Prijedloge možete dostaviti, najkasnije do 15.09.2018.godine, putem e-maila na adresu: senad.zekic@fmeri.gov.ba (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije) ili j.zejnilagic@kfbih.com (Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH).

Navedena dokumenta možete pruzeti i na linku:

http://kfbih.com/poziv-kompanijama-za-davanje-prijedloga-za-izradu-akcionog-plana-2019.-2023.godine-za-realizaciju-st

 

Izmjene i dopune Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja Industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2018. godina - download

Strategija razvoja Industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013. - 2023. godina - download

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina