Skip to the content

Podrška investiranju u elektroenergetski sektor u Federaciji BiH

Jedna od važnih aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: FMERI) u proteklom periodu bio je angažman i rad na pojednostavljenju i ubrzanju postupka izdavanja dozvola za izgradnju energetskih projekata, a kako bi se energetski sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH) učinio atraktivnijim za domaće i strane investitore.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, uz tehničku asistenciju USAID projekta "Investiranje u sektor energije" (EIA), GIZ projekta "Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH" (ProRE) i učešće predstavnika iz svih institucija iz sektora relevantnih za proces odobravanja izgradnje energetskih infrastrukturnih objekata, koordiniralo aktivnostima na analizi postojećeg stanja režima izdavanja dozvola za energetske infrastrukturne projekte u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) i identifikaciji prepreka za investiranje u takve energetske projekte.


Kao rezultat provedenih aktivnosti na analizi važećeg pravnog okvira i identifikaciji pravnih i drugih prepreka za ulaganje u sektor električne energije u Federaciji BiH, urađen je dokument "Analiza pravnog okvira i preporuke za otklanjanje prepreka za investiranje u sektor energije u FBiH", koji sadrži rezime postupka i preporuka te detaljne analize pravnog okvira i preporuke za otklanjanje legislativnih i drugih prepreka u svim analiziranim sektorima, odnosno oblastima i to:

1. prostorno planiranje;
2. zaštita okoliša;
3. koncesije;
4. javni interes;
5. građenje;
6. obezbjeđivanje zemljišta ili prava na korištenje zemljišta;
7. upravljanje vodama;
8. energetska dozvola;
9. akt o usklađenosti projektne dokumentacije sa Zakonom o električnoj energiji u FBiH i drugim propisima;
10. dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje;
11. priključenje na mrežu i
12. sistem podsticaja za proizvođače iz OIE.

Pored dokumenta "Analiza pravnog okvira i preporuke za otklanjanje prepreka za investiranje u sektor energije u FBiH” , u okviru navedenih aktivnosti a na osnovu pregleda i analize važeće legislative i regulative, USAID EIA je uradio "Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini" na našem i engleskom jeziku. Vodič za investitore sadrži sve relevantne informacije o potrebnim dozvolama za razvoj elektroenergetskih objekata i nadležnim institucijama za izdavanje dozvola, uključujući i opis relevantnih procedura na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, osim za Distrikt Brčko BiH.

PREUZMI Analizu pravnog okvira i preporuke za otklanjanje prepreka za investiranje u sektor energije u FBiH

PREUZMI Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini

DOWNLOAD Guidelines for investors in the Electricity Sector in BiH

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina