Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 94/15) i člana 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 25.08.2019. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb,
                                   88 000 Mostar


                                           Obavještenje za javnost

 
1. Obrtna djelatnost, proizvodnja električne energije Fotonaponska elektrana GAMA vl. M. Marić i M. Galić, iz Mostara, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "GAMA 2" instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje od 36,1 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 03.05.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo AUTO DIJELOVI LAV d.o.o. Posušje, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "LAV" instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 33,2 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 07.05.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Srodna djelatnost "ENERGY SOLUTIONS" vl. F. Jurica, Dračevo b.b. iz Čapljine, podnijela je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: SE "ENERGY 1", SE "ENERGY 2" i SE "ENERGY 3", instalisane nazivne snage sve od po 22,55 kW i predviđene godišnje proizvodnje od 35 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 08.05.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Privredno društvo "NEVISTIĆ-COMMERCE" d.o.o. Tomislavgrad, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "NEVISTIĆ", instalisane nazivne snage 420 kW i predviđene godišnje proizvodnje od 569 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 09.05.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo "IN SOLAR" d.o.o. Čapljina, podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: FNE "ELEN 3" i FNE "ELEN 2", instalisane snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 40 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 10.05.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Privredno društvo "HIPEX" d.o.o. Čapljina, podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: SE "HIPEX SOLAR", SE "HIPEX SOLAR 1" i SE "HIPEX SOLAR 2", instalisane snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 36 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 13.05.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo JELEN-KLANAC d.o.o. Prozor-Rama, podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponskih elektrana i to: SE "SVITLA BAJA 1" i SE "SVITLA BAJA 2", instalisane nazivne snage od po 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 26,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 15.05.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo "RSV ENERGY" d.o.o. Bosanski Petrovac, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane SE "RSV 1", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 219 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 16.05.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Privredno društvo MALUCANOVIĆ d.o.o. Rakitno-Posušje, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane SE "VRPOLJE", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 30 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 17.05.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. Grude, podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana i to: FNE "GRUDE 1", FNE "GRUDE 2", FNE "GRUDE 3", FNE "GRUDE 4", FNE "GRUDE 5", FNE "GRUDE 6", FNE "GRUDE 7", FNE "GRUDE 8", FNE "GRUDE 9" i FNE "GRUDE 10", instalisane nazivne snage sve od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 293,63 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 17.05.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Privredno društvo IVOVIK d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane VE "IVOVIK", instalisane nazivne snage 84 MW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 236,631 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 11.06.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

PREUZMI OBAVJEŠTENJE U .PDF FORMATU

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina