Skip to the content

Obavještenje o dodjeli koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta

Na osnovu člana 32. Pravila o postupku dodjele koncesije („Službene novine Federacije BiH“, broj 68/06) Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), provodeći pravnu normu iz gore navedenog člana, se oglašava obavještenjem o dostavljanju samoinicijativne ponude za pristupanju postupku dodjele koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta, hidroelektrane HE Begov Han 9,8 MW, na rijeci Bosni u općini Žepče.


                                                            Obavještenje


Kojim se obavještava javnost da je ovom Ministarstvu privredno društvo DVORAC ENERGIJE d.o.o. Kiseljak, podnijelo zahtjev za vođenje postupka za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta hidroelektrane HE Begov Han 9,8 MW, na rijeci Bosni, u općini Žepče, a na osnovu samoinicijativne ponude kako je utvrđeno članom 28. Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06).

U proteklom periodu privredno društvo DVORAC ENERGIJE d.o.o. Kiseljak je provelo niz aktivnosti na izradi Projektno-studijske dokumentacije kao i na pribavljanju drugih dozvola i saglasnosti neophodnih za izgradnju ovakvog proizvodnog elektroenergetskog objekta, te je uradila i dostavila dokument "Studija ekonomske opravdanosti", juli 2018. godine, koju je izradila projektantska kuća "HIGRACON" d.o.o. Sarajevo, iz zaključka "Studije ekonomske opravdanosti" se može vidjeti da je izgradnja ovog hidroenergetskog objektat opravdana.
Vlada Federacije BiH je Odlukom V.broj 803/2019 od 04.07.2019. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/19), ovlastila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da u svojstvu koncesora vodi pregovore i postupak dodjele koncesije sa koncesionarem privrednim društvom DVORAC ENERGIJE d.o.o. Kiseljak koji će se voditi pod nadzorom nezavisnog regulatornog tijela Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine.

Obavještenje se objavljuje u tri dneva lista i na službenoj web stranici Ministarstva.

PREUZMI OBAVJEŠTENJE U .PDF FORMATU

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina