Skip to the content

Obavještenje o postupku dodjele koncesije CHE Vrilo 66 MW na rijeci Šujici

Na osnovu člana 32. Pravila o postupku dodjele koncesije („Službene novine Federacije BiH“, broj 68/06) Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), provodeći pravnu normu iz gore navedenog člana, se oglašava obavještenjem o dostavljanju samoinicijativne ponude za pristupanju postupku dodjele koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta crpne hidroelektrane (CHE) Vrilo 66 MW na rijeci Šujici u općini Tomislavgrad.


                                                                 Obavještenje


Kojim se obavještava javnost da je ovom Ministarstvu privredno društvo Javno preduzeće "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, podnijelo zahtjev za vođenje postupka za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta crpne hidroelektrane (CHE) Vrilo 66 MW, na rijeci Šujici, u općini Tomislavgrad, a na osnovu samoinicijativne ponude kako je utvrđeno članom 28. Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06).

Vlada Federacije BiH svojim aktima: Odlukom V. broj: 533/06 od 28.09.2006. godine, Odlukom V. broj: 98/10 od 15.02.2010. godine i Odlukom V. broj: 191/10 od 10.03.2010. godine, proglasila je javni interes za izgradnju elektroenergetskih objekata među kojima se nalazi i CHE Vrilo na rijeci Šujici u općini Tomislavgrad.

U proteklom periodu JP "Elektroprivreda HZHB" d.d. Mostar je provelo niz aktivnosti na izradi Projektno-studijske dokumentacije kao i na pribavljanju drugih dozvola i saglasnosti neophodnih za izgradnju ovakvog proizvodnog elektroenergetskog objekta, te je uradila i dostavila dokument, "Analiza isplativosti izgradnje CHE Vrilo u tržišnim uvjetima" koji je pokazao da je projekat izgradnje CHE Vrilo na rijeci Šujici tehnički izvodljiv i opravdan.

Vlada Federacije BiH je Odlukom V. broj 21/2019 od 17.01.2019. godine ovlastila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da u svojstvu koncesora vodi pregovore i postupak dodjele koncesije sa koncesionarem Javnim preduzećem "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar koji će se voditi pod nadzorom nezavisnog regulatornog tijela Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine.

Obavještenje se objavljuje u tri dnevna lista i na službenoj web stranici Ministarstva.

PREUZMI OBAVJEŠTENJE U .pdf FORMATU

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina