Skip to the content

Saopštenje Vlade Federacije BiH o aktivnostima koje su vođene u privrednom društvu "Aluminij“ d.d. Mostar u periodu 2015.-2019. godina

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj 185. sjednici usvojila informaciju o aktivnostima koje su vođene u privrednom društvu "Aluminij" d.d. Mostar u periodu 2015.-2019. godina, u kojoj se kaže:
 
Federalna vlada je sa svojim udjelom kapitala od 44 % u privrednom društvu "Aluminij" d.d Mostar, je vodila niz aktivnosti koje su se prvenstveno odnosile na iznalaženje načina za reprogramiranje dugova nastalih usljed rasta cijene električne energije i sirovina na tržištu, te problemima u kašnjenju uplate redovnih poreskih obaveza Društva kao i aktivno sudjelovala u pronalaženju optimalnog poslovnog modela zajedno sa zainteresovanim poslovnim partnerima.
 
Tokom 2018. godine Vlada FBiH je posebno intenzivirala aktivnosti uključujući sljedeće:

- Odobrila sredstva u iznosu od 2,1 miliona KM za uplatu doprinosa za 884 radnika za posljednji kvartal 2017. godine;
- Dala saglasnost za reprogram duga Aluminija d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ HB u iznosu od 207 miliona KM;
- Izdvojila sredstva u iznosu od 1,1 miliona KM za provođenje revizije poslovanja u funkciji restrukturiranja ili privatizacije;
- Donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar čime je na izvjestan način ponovo odobrila reprogram dugovanja evidentiranih do 30.9.2013. godine;
- Dala saglasnost privrednim društvima JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i "Aluminij" d.d. Mostar, da svako u okviru svojih nadležnosti, poduzme aktivnosti na rješavanju snabdjevanja električnom energijom privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar, uključujući donošenje odluka na nadležnim organima društva, sagledavajući mogućnost odgode plaćanja 60 plus 60 dana.
 
Iz svega navedenog, vidljivo je da je u proteklom periodu Vlada Federacije BiH aktivno radila na pronalasku rješenja za nastale probleme u privrednom društvu "Aluminij" d.d. Mostar.
 
Bitno je istaći da je na dan 31.12.2014. dug privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar iznosio 128,2 miliona KM, te da zaključno s 30.6.2019. taj dug iznosi 293 miliona KM. Ovo ukazuje da je dug privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar rastao za oko 30 milijuna KM godišnje. Unatoč tome, Vlada Federacije BiH je u periodu 2015.-2018. usvajala izvještaje JP Elektroprivrede HZ HB svjesna da bilo kakva druga odluka može imati nesagledive posljedice za oba privredna društva, a prvenstveno za "Aluminij" d.d. Mostar.
 
U prethodnom periodu Vlada FBiH je u saradnji sa Upravom "Aluminija" obavila niz razgovora sa zainteresovanim investitorima. Međutim, problem cijene električne energije i dalje ostaje gorući za "Aluminij" d.d. Mostar a s čim su upoznati i potencijalni investitori. Cijena električne energije se formira na tržištu električne energije i Vlada FBiH nema načina niti mehanizma da na bilo koji način utiče na nju. Ona je strogo dirigovana ponudom i potražnjom kao i uticajem velikih proizvodača na tržištu.
 
Kao prioritet prilikom donošenja pojedinačnih zaključaka i odluka, Vlada Federacije BiH se primarno vodila brigom za oko 900 radnih mjesta koja bi bila izravno ugrožena u slučaju najgoreg scenarija, tj. gašenja proizvodnih ćelija društva "Aluminij" d.d. Mostar.
 
Ovakav stav je jasno iznesen svim zainteresiranim investitorima bez mogućnosti pregovora na temu radnih mjesta.
 
Ovim putem Vlada FBiH želi iskazati jasno opredjeljenje da je svako radno mjesto bitno i da je to primarni preduslov koji se stavlja pred zainteresovane potencijalne investitore.
 
"Aluminij" d.d. Mostar kao značajan privredni subjekat traži zajedničku aktivnost svih vlasnika i zaposlenika kako bi ovaj težak period bio premošten i uspješno završen proces restrukturiranja "Aluminija" d.d. Mostar.

Izvor: http://www.fbihvlada.gov.ba

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina