Skip to the content

Nacrt Energetske dozvole za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla

Na osnovu člana 78. stav (4) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13 i 94/15 – u daljem tekstu: Zakon) i člana 23. stav (5) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“,broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) je utvrdilo nacrt Energetske dozvole za izgradnju Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla, investitora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.
Ministarstvo obavještava javnost i zainteresirane strane da komentare i primjedbe na nacrt Energetske dozvole mogu dostaviti u pisanoj formi do 31.05.2019. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb,
                                   88 000 Mostar

                                                       Obavještenje za javnost

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije utvrdilo je nacrt Enegetske dozvole investitoru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, za izgradnju Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla instalisane nazivne snage 450 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 2.739,81 GWh i 390,9 GWh toplotne energije koja se planira graditi na postojećoj lokaciji termoelektrane "Tuzla" u Tuzli.

Postupajući po odredbama člana 78. stav (4) i (6) Zakona, Ministarstvo je pribavilo prethodnu saglasnost od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Zaključak V. broj: 1454/2017 od 10.11.2017. godine, od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na 18. izvanrednoj sjednici Doma naroda, održanoj 19.04.2018. godine, broj 02-14-870-1/14 od 20.04.2018. godine i na nastavku 1. redovne sjednice Zastupničkog doma održanoj 07.03.2019. godine, broj 01-14-870/14 od 08.03.2019. godine.

Status umješača u postupku izdavanja Energetske dozvole mogu dobiti sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja se pismenim zahtjevom obrate Ministarstvu, do isteka roka za dostavu komentara na utvrđeni nacrt Energetske dozvole.
Više informacija o nacrtu Enegetske dozvole mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva, a nacrt Energetske dozvole će biti objavljen u prilogu ovoga obavještenja na službenoj web stranici Ministarstva.

Preuzmi Obavještenje za javnost u .pdf formatu

Preuzmi Nacrt Energetske dozvole u .docx formatu

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina