Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 94/15) i člana 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 09.06.2019. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb,
                                   88 000 Mostar

                                                       Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo TC-LINK d.o.o. Čitluk, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane FNE „TC SOLAR“ instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 220 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 03.04.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Obrtnička djelatnost, proizvodnja električne energije GAMA vl. M. Marić, Z. Marić i M. Galić iz Mostara, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane FNE „GAMA 1“ instalisane nazivne snage sve od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje sve od po 35,72 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 03.04.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo „SV Energija“ d.o.o. Tešanj, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „SV ENERGIJA-2“, instalisane nazivne snage 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje od 26,93 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 05.04.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Srodna djelatnost, proizvodnja električne energije „GALA-SOL“ vl. D. Galić iz Širokog Brijega, podnijela je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: FNE „DOMA 2“, FNE „DOMA 3“ i FNE „DOMA 4“, instalisane nazivne snage sve od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje sve od po 38,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 10.04.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo ENERGY TRADE d.o.o. Usora, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE „ENERGY 3“, instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 193 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 11.04.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Obrtnička djelatnost, proizvodnja električne energije „ECCO ENERGY“ vl. V. Malić iz Čapljine, podnijela je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: FNE „ECCO ENERGY 1“ i FNE „ECCO ENERGY 2“, instalisane nazivne snage sve od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje sve od po 29 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 11.04.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo ALPINA-KOMERC d.o.o. Široki Brijeg, podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: FNE „KITICA 1“, FNE „KITICA 2“, FNE „KITICA 3“, i FNE „KITICA 4“, instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 30,36 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 11.04.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo „GRANITEX“ d.o.o. Čapljina, podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: FNE „DELTA 1“ i FNE „DELTA 2“, instalisane nazivne snage sve od 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 25 MWh Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 12.04.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Centar za edukaciju i sport (CES) „Pontes“ d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane FNE FNE „NCPM-23“, instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 34,6 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 15.04.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Privredno društvo „BIČAKČIĆ SOLAR“ d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane SE „BIČAKČIĆ SOLAR“, instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 230,97 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 16.04.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Privredno društvo „FEKO-ENERGY“ d.o.o. Zenica, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane SE „LIDER“, instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 24,161 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 18.04.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Preuzmi Obavještenje za javnost u .pdf formatu

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina