Skip to the content

Održana promocija javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na području FBiH u Londonu

U prostorijama British Museum u Londonu održana je promocija na kojoj je predstavljena pozadina istraživanja Bosne i Hercegovine, postupak nadmetanja, te pravni, ugovorni i fiskalni uslovi u procesu dodjele koncesije za istraživanje i ekspolataciju nafte i plina na području Federacije Bosne i Hercegovine. Promociji su ispred Federacije Bosne i Hercegovine prisustvovali federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović, direktor Federalnog zavoda za geologiju Hazim Hrvatović, kao i ostali saradnici na projektu iz ostalih resornih ministarstava. Promociju je organizovao konsultant IHS Markit u saradnji sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije i Federalnim zavodom za geologiju.

Prema evidenciji, 22 registrovana predstavnika kompanija koje su iskazale svoj interes za ovaj projekat su prisustvala na promociji. Nakon održane prezentacije, uslijedio je veoma interaktivan panel sa pitanjima i odgovorima. Istaknuto je da će na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije biti dostupna e-mail adresa, na kojoj će se moći postavljati dodatna pitanja u vezi sa projektom. Takođe je naglašeno da će do kraja oktobra biti raspisan javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Promocija u Londonu jedna je u nizu promocija prostora Federacije Bosne i Hercegovine u okviru objave Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pokretanju nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na određenim blokovima. Prva promocija na kojoj su Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije najavili javno nadmetanje za dodjelu koncesije održana je u Sarajevu 1. oktobra 2019. godine. Predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine takođe će imati priliku da promovišu blokove za istraživanje na Balkanskom samitu za naftu, koji će se održati od 24. do 26. oktobra 2019. godine u Budvi u Crnoj Gori.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina