Skip to the content

Obavještenje za korisnike finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima u sektoru industrije

Ovim putem Vas obavještavamo da je u toku potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijske pomoći po Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima u sektoru industrije. U vezi s tim, nakon što dobijete termin (telefonskim putem) za potpisivanje Ugovora, potrebno je da u zakazano vrijeme obezbijedite:

- 2 bianco mjenice,
- broj protokola iz Vašeg privrednog društva koji se upisuje u Ugovor,
- pečat za ovjeru Ugovora, mjenica i ovlaštenja za popunu mjenica,
- uvid u identifikacijski dokument – LK/OI.

Draft Ugovora o dodjeli finansijske pomoći i draft ovlaštenja za popunu mjenica nalazi se na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, www.fmeri.gov.ba.

Članom 4. Ugovora o dodjeli finansijske pomoći, korisnik sredstava se obavezuje:

  • da Ministarstvu dostavi Izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava finansijske pomoći, sa svim potrebnim prilozima, na Obrascu izvještaja koji je sastavni dio ovog  Ugovora i koji se može preuzeti i na web stranici Ministarstva odmah po njihovoj realizaciji, a najkasnije do 28.02.2021. godine,

  • da odobrena sredstva iz člana 3. u ukupnom iznosu od ___________________ KM (slovima:_________) utroši za isplatu minimalnih bruto plaća za period od 01.07.2020. godine do 31.12.2020. godine i/ili za troškove poslovanja Korisnika (troškovi: zakupa, električne energije, toplotne energije, plina, vode, telefona, interneta i troškovi komunalnih usluga) koji su nastali u periodu od 01.07.2020. godine do 31.12.2020. godine 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina