Skip to the content

Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa korisnicima finansijske pomoći

U prostorijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Mostaru danas je počelo potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa korisnicima finansijske pomoći u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/2020).

Ugovori će biti potpisani sa ukupno 391 privrednim izvoznim industrijskim društvom koja upošljavaju 32.429 radnika. Kao što je poznato, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 246. sjednici održanoj 03.12.2020. godine u Sarajevu donijela odluke u kojima su, u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/2020), utvrđene liste korisnika finansijske pomoći sa iznosom dodijeljenih sredstava po granama industrije. Cilj ove mjere je osigurati podršku likvidnosti najugroženijim sektorima, očuvanje radnih mjesta, te osiguranje hitno potrebne podrške i održavanje konkurentnosti u izvozno orijentisanim sektorima.

Subvencije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u oblasti industrije u iznosu od 30 miliona KM odnose se na pet grana industrije. Sredstva su dodijeljena firmama po kantonima u ukupnom iznosu kako slijedi:

Zapadnohercegovački kanton           2.699.825,24 KM,
Hercegovačko-neretvanski kanton    1.490.367.89 KM,
Zeničko-dobojski kanton                    7.629.460,12 KM,
Kanton Sarajevo                                 3.530.923,94 KM,
Srednjobosanski kanton                    4.615.330,50 KM,
Unsko-sanski kanton                         1.786.492.86 KM,
Tuzlanski kanton                               6.216.117,20 KM,
Bosansko-podrinjski kanton              913.637, 66 KM,
Posavski kanton                                 842.598,15 KM i
Hercegbosanski kanton                       257.245,54 KM.

U narednim danima korisnici će biti blagovremeno obaviješteni kad će se potpisivati ugovor, a isti će se potpisivati i u prostorijama Privredne/gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, kao i u ostalim kantonalnim sjedištima Privredne komore gdje to bude potrebno.

Prijedlog ugovora, te podatke što treba donijeti sa sobom prilikom potpisivanja ugovora nalazi se na službenoj Web stranici Ministarstva: www.fmeri.gov.ba .

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina