Skip to the content

Novalić i Džindić posjetili RMU Banovići povodom Dana rudara

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić boravio je danas u posjeti Banovićima povodom obilježavanja 21. decembra, Dana rudara, te kazao da je godina na izmaku bila uspješna u energetskom, rudarskom i industrijskom sektoru i da su ispunjeni svi proizvodni i finansijski planovi.
 
Istakao je da je ova godina bila izuzetno teška i da je pandemija koronavirusa uzdrmala globalnu ekonomiju, te da ni BiH nije bila izuzetak.
 
Naglasio je da će Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije nastaviti proces modernizacije i humanizacije u rudnicima, uvažavajući i cijeneći posvećenost poslu i važnu ulogu koju rudari imaju u razvoju BiH.
 
- Rudnik Banovići, ali i ostali rudnici na području Tuzlanskog kantona, veoma su važni za razvoj privrede. Svjedoci ste da ministar Džindić i ja u kratkom vremenskom periodu dolazimo već drugi put u Rudnik Banovići. Time želimo poslati jasnu poruku da je Vlada partner Rudnika Mrkog uglja Banovići - zaključio je premijer Novalić.
 
Direktor RMU Banovići Fadil Kudumović je rudarima tog rudnika, ali i svim rudarima u BiH, čestitao njihov praznik sa željom da u naredim godinama njihov društveni status bude na višem nivou i da se u društvu više vrednuje i cijeni njihov rad.
 
- Naše osnovne obaveza su, pored održavanja stabilnosti elektroenergentskog sektora kroz proizvodnju uglja, banovićki rudari za koje od samog početka, kada je na dužnost stupila nova uprava RMU Banovići, pokušavamo osigurati što bolji standard i što bolje uslove rada  - kazao je.
 
Podsjetio je da su se proteklih sedam mjeseci susreli s velikim poteškoćama u funkcioniranju tog rudnika, ali da ipak, bez obzira na sve, mogu biti zadovoljni ostvarenim rezultatima na kraju godine, posebno kada je riječ o parametrima po kojima se mjeri učinak rudarstva, a to je iskopana tona uglja i otkopan kubik jalovinske mase.
 
Premijer Novalić i ministar Džindić danas su u rad svečano pustili dio Transportnog sistema za odvoz jalovine na površinskom kopu Turija, te su im dodijeljenje Povelje o poslovno-tehničkoj saradnji.

Izvor: www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=9007

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina