Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), provodeći pravne norme iz gore navedenog člana, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 14.08.2020. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb, 
                                   88 000 Mostar

                                                                 Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. Grude podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "Ljubuški 1", "Ljubuški 2", "Ljubuški 3" i "Ljubuški 4" instalisane nazivne snage od po 999 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 2034,2 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 19.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Obrt "ROMIĆ", vlasnik Ivan Romić, Gornji Vakuf – Uskoplje podnijela je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "ROMIĆ 1" i "ROMIĆ 2" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 44,58 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 22.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo ENERGY TRADE d.o.o. Usora podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "ENERGY 3" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 193 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 22.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. JP "TOPLANA" d.d. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "TOPLANA - 1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 33,7 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 24.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo "TAŠO-COMMERC" d.o.o. Fojnica podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "RAVAN 1" i "RAVAN 2" instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 192 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 24.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Privredno društvo "INŽINJERING 1" d.o.o. Jelah podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "LJETINIĆ 2" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 34,82 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 25.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo "SOLAR TORIČ" d.o.o. Banja Luka podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "PODOVI 1", "PODOVI ", "PODOVI 3", "PODOVI 4", "PODOVI 5", "PODOVI 6", "PODOVI 7","PODOVI 8", "PODOVI 9", "PODOVI 10", "PODOVI 11", "PODOVI 12", "PODOVI 13" i "PODOVI 14", instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 29 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da je su isti potpuni sa danom 26.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo "ZAMMAH" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "ZAMMAH 1" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 186,36 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 26.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Obrt "SOLARNA ELEKTRANA ALDIN", vlasnik Aldin Čengić, Foča podnio je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "ALDIN 1" i "ALDIN 2" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 29,52 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 26.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Obrt "SOLARNA ELEKTRANA BETA" - Grude vlasnik Mirjana Vukoja podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "BETA" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 45,91 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 26.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Privredno društvo "SOLAR GOLD" d.o.o. Bihać, podnijelo je zahtjeve za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-468/19, ED-469/19 i ED-470/19 sa rokom važenja do 26.07.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "SOLAR GOLD 1" i "SOLAR GOLD 2" instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 199 MWh, na području općine Bosanski Petrovac i "SOLAR GOLD" instalisane snage 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje 23,6 MWh, na području općine Bihać. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 14.05.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

12. Privredno društvo "GRANITEX" d.o.o. Čapljina podnijelo je zahtjeve za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-463/19 i ED-464/19 sa rokom važenja do 08.07.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "DELTA 1" i "DELTA 2" instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 25 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 27.05.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

13. Privredno društvo "EEH-HIDROENERGIJA" d.o.o. Gračanica, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-287/17 sa rokom važenja do 14.03.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju minihidroelektrane, mHE "Spreča", na rijeci Spreči, u općini Gračanica, instalisane nazivne snage 900 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 3.150 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 04.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

14. Samostalni obrt "GALA-SOL", vl. Domagoj Galić, Široki Brijeg, podnio je zahtjev za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-453/19, ED-454/19 i ED-455/19 sa rokom važenja do 26.06.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "DOMA 2", "DOMA 3" i "DOMA 4" instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 38 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti sa danom 09.06.2020. godine kompletirani.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

15. Privredno društvo "SOLAR GOLD" d.o.o. Bihać, podnijelo je zahtjev za prenos Energetske dozvole, broj: ED-470/19 sa rokom važenja do 26.07.2020. godine, kako je propisano članom 31. Uredbe, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "SOLAR GOLD" instalisane snage 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje 23,6 MWh, na području općine Bihać. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 25.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost u .pdf formatu možete preuzeti OVDJE

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina