Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), provodeći pravne norme iz gore navedenog člana, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 02.08.2020. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb, 
                                   88 000 Mostar

                                                                 Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo "HERCEG-GALA" d.o.o. Široki Brijeg podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "HERCEG GALA 1", "HERCEG GALA 2", "HERCEG GALA 3", "HERCEG GALA 4", "HERCEG GALA 5", "HERCEG GALA 6" i "HERCEG GALA 7" instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 295,51 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 07.05.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo "REGIUS" d.o.o. Čapljina podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "MIRO 1", "ILIJA 1", "ANDREJ 1" i "ANDREJ 2" instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 35 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 12.05.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo "SOLAR GOLD" d.o.o. Bihać podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "SOLAR GOLD A", "SOLAR GOLD B", "SOLAR GOLD C" i "SOLAR GOLD D" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 25 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da je su isti potpuni sa danom 14.05.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Privredno društvo D.D. "VISPAK" Visoko podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "Vispak 2" instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 35 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 19.05.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Proizvodnja električne energije "ELOS", vl. Saračević Osmo, Tešanj podnio je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "ELOS 1", "ELOS 2", "ELOS 3" i "ELOS 4" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 39 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 22.05.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. "Proizvodnja električne energije" vl. Ahmić Sead, Tešanj podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "BAŠČA 11-23" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 36 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 26.05.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo "CONCORDIA" d.o.o. Tomislavgrad podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "Baljci" instalisane nazivne snage 149,94 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 180 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 05.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo FEAL d.o.o. ŠIROKI BRIJEG podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "FEAL 1", instalisane nazivne snage 400 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 729,918 MWh, te "FEAL 2", instalisane nazivne snage 999 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1798,99 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 15.05.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Obrt "NORA-NEA" vl. Goran Ćatić podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "NORA-NEA" instalisane nazivne snage 12,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 16,8 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 19.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Obrt, Fotonaponska elektrana LLF-o, vl. Višnja Bošnjak, Mostar podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "LLF-o" instalisane nazivne snage 12,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 19,133 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 19.06.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Privredno društvo MIV d.o.o. Grude, podnijelo je zahtjeve za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-472/19, ED-473/19 i ED-474/19 sa rokom važenja do 26.07.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana FNE "MIV 1", FNE "MIV 2", instalisane snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 296 MWh i FNE "MIV 3", instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 41,52 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti sa danom 30.04.2020. godine kompletirani.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

12. Privredno društvo POLARITET d.o.o. Mostar, podnijelo je zahtjeve za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-414/19 i ED-415/19 sa rokom važenja do 03.05.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana FNE "Radeljiđ 1" i FNE "Radeljiđ 2", instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 29 MWh Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti sa danom 13.05.2020. godine kompletirani.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost u .pdf formatu možete preuzeti OVDJE

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina