Skip to the content

Potpisane izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora elektroprivredne djelatnosti u FBiH

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu danas je potpisan Granski kolektivni ugovor o izmjeni i dopuni Granskog kolektivnog ugovora elektroprivredne djelatnosti u FBiH. Potpise na ovaj ugovor su stavili federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, uime Vlade FBiH, i predsjednik Sindikata elektroenergetskih radnika FBiH Mevludin Bektić, a saglasnost je potpisao predsjednik Nezavisnog sindikata uposlenika Elektroprivrede HZ HB Dubravko Pervan.
 
Izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora važe do 30.11.2020 godine. Ukoliko se do isteka ovog perioda ne bude zaključen novi, danas potpisani Granski kolektivni ugovor bit će primjenjivan još 90 dana nakon njegovog isteka.
 
Ugovorne strane su se obavezale da će, kroz međusobnu komunikaciju, stupiti u pregovore za zaključivanje novog ili za zaključivanje izmjena i dopuna postojećeg Granskog kolektivnog ugovora do 15.11.2020. godine, potpisivanjem principa za protokol o vođenju pregovora, pri čemu su saglasne da pregovarački proces treba okončati do 30.11.2020. godine, osim ako se drugačije ne dogovore.

Izvor: http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=8656

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina