Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), provodeći pravne norme iz gore navedenog člana, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 19.06.2020. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb, 
                                   88 000 Mostar

                                                                 Obavještenje za javnost

1. Proizvodnja električne energije "SE ELEKTRONIK" vl. Prnjavorac Nezir, Tešanj podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "DOLINA II" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 32 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 16.03.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo "BINGO" d.o.o. Tuzla podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "SOLAR ILIJAŠ 06" instalisane nazivne snage 120 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 140 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 18.03.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo "GRAND 99" d.o.o. Travnik podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "GOLEŠ 1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 23,65 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 18.03.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Srodna djelatnost "JAL-ENERGY" vl. Jozo Bejić, Usora podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "JAL-ENERGY" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 39,10 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 10.04.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Obrt "SOLARNA ELEKTRANA FOTON" vl. Mario Bandić, Mostar podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "FOTON" instalisane nazivne snage 12 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 20,405 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 13.04.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Privredno društvo "Klesarstvo ZAMAK" d.o.o. Vogošća podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "ZAMAK 1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 28 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 16.04.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Zatvoreno dioničko društvo "BRATSTVO" d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "AG 1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 27 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 17.04.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo "INTERPROJEKT" d.o.o. Mostar podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju mikro solarne elektrane "INTERPROJEKT" instalisane nazivne snage 10 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 15,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 20.04.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Privredno društvo "PLANTAŽE SPREČA" d.o.o. KALESIJA, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-294/17, sa rokom važenja do 24.05.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju elektrane na biogas "SPREČA 2", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1200,00 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 12.02.2020. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Privredno društvo "AGORA-A" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-295/17, sa rokom važenja do 24.05.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju elektrane na biogas "SPREČA 3", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1200,00 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 12.02.2020. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Privredno društvo "AGRO-VIS" d.o.o. KALESIJA, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-296/17, sa rokom važenja do 24.05.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju elektrane na biogas "SPREČA 4", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1200,31 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 12.02.2020. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

12. Srodna djelatnost, proizvodnja električne energije "BIK" vl. Božo Krstanović iz Mostara, sa poslovnim sjedištem u Donjim Mamićima, Poljanice 31, Grude, podnijela je zahtjeve za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-441/19, ED-438/19 i ED-437/19 sa rokom važenja do 30.05.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju fotonaponskih elektrana "BIK 1", "BIK 2" i "BIK 3" instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 33,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti sa danom 18.02.2020. godine kompletirani.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.


13. Privredno društvo "ACŠ AUTO CENTAR ŠKOLJIĆ" PROIZVODNO, USLUŽNO I PROMETNO DRUŠTVO d.o.o. TEŠANJ, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-395/19, sa rokom važenja do 21.03.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "ŠKOLJIĆ-115", instalisane nazivne snage 115 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 150,00 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 06.03.2020. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

14. Privredno društvo "COMEX" d.o.o. Tešanj, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-383/19, sa rokom važenja do 13.03.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarne elektrane "RADUŠA 30/50", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 250,00 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 09.03.2020. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

15. Proizvodnja obnovljive energije "AM", vl. Miškić Aiša, Zenica podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-382/19, sa rokom važenja do 21.03.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarne elektrane "NM-15", instalisane nazivne snage 15 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 17,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 22.04.2020. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Preuzmi Obavještenje za javnost u .pdf formatu

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina