Skip to the content

Niža cijena prirodnog plina za distributere

Kada se uporedi cijena prirodnog plina na kraju prošle godine u iznosu od 640 KM/Sm3 s novopredloženom cijenom BH-Gasa u iznosu od 530 KM/1.000 Sm3, njeno smanjenje za distributere je 17 posto.

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, uz odobrenje ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića, dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.maja, koja iznosi 530 KM/1.000 standardnih kubnih metara (Sm3), odnosno 0,530 KM/Sm3, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost.

Kako je navedeno u obrazloženju, BH-Gas je poslovnu 2020. godinu započeo smanjenjem cijene prirodnog plina prema domaćinstvima i ona je sa 640 KM/1.000 Sm3 pala na 585 KM/1.000 Sm3, s primjenom od 1.1.2020. Ovo smanjenje je u procentualnom iznosu iznosilo 8,59 posto i pratilo je smanjenje cijene nafte, tj. uzete su u obzir projekcije smanjenja cijena nafte i naftnih derivata za 2020. godinu.

- Cijena nafte početkom godine iznosila je oko 65 američkih dolara za barel, ali je zbog svih dešavanja uzrokovanih korona virusom i drugim faktorima, u martu došlo do pada cijene na oko 30 dolara po barelu. Slijedom pada cijene nafte na svjetskom tržištu došlo je i do blagog smanjena cijene prirodnog plina, a isto tako će, na bazi formule za izračun ove cijene, doći i do daljnjeg pada cijene prirodnog plina od ruskog isporučioca - navedeno je u saopćenju.

Iz Vlade FBiH je također istaknuto da je na bazi ovih pokazatelja i projekcije za drugi, treći i četvrti kvartal 2020. godine, BH-Gas započeo aktivnosti sa izračunom cijene plina za distributivne kompanije s ciljem da smanji cijenu prirodnog plina, koliko god može i time ga učini još pristupačnijim, imajući u vidu i sva dešavanja s pandemijom uzrokovanom korona virusom.

- BH-Gas je uz podršku resornog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića, ovim smanjenjem cijene prema distributivnim kompanijama, projicirano prilagođava cijene prema pokazateljima sa tržišta nafte i naftnih derivata. Sve ovo ima za cilj da prirodni plin učini još konkurentnijim gorivom, kako za domaćinstva, tako i za industriju. Kada se uporedi cijena prirodnog plina na kraju 2019. godine u iznosu od 640 KM/Sm3 s novopredloženom cijenom BH-Gasa u iznosu od 530 KM/1.000 Sm3, njeno smanjenje za distributere je 17 posto - saopćeno je.

Izvor: https://avaz.ba/

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina