Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), provodeći pravne norme iz gore navedenog člana, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 07.06.2020. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb, 
                                   88 000 Mostar

                                                                 Obavještenje za javnost

1. S.D. „Sole mio“, vl. Goran Marić, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane "Sole mio" instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 27 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 12.02.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo "PROMEX" d.o.o. Čapljina podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "PROMEX 1", "PROMEX 2" i "PROMEX 3" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 34,137 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 14.02.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo "COMEX" d.o.o. Tešanj, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE "Raduša 3", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 40 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 18.02.2020. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Privredno društvo "ALFE-MI" d.o.o. Živinice, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE "ALFE-MI 2", instalisane nazivne snage 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje 25,7 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 24.02.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo "BINGO" d.o.o. EXPORT-IMPORT Tuzla, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane FNE "BINGO SOLAR 04" instalisane nazivne snage 144 kW i predviđene godišnje proizvodnje 166 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 25.02.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Obrt "PV Energija" vl. Enes Zaklan Čapljina, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "DUBRAVA 1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 38,46 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.02.2020.godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo "INTER" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE "IN 23-1" instalisane nazivne snage 20 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 24,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 10.03.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo "BROTIS" d.o.o. Čitluk podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih solarnih elektrana "BROTIS 2", "BROTIS 3" i "BROTIS 4" instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 41,40 MWh, 38,70 MWh, te 41,40 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 10.03.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Dioničko društvo "VISPAK" d.d. Visoko podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "VISPAK 1" instalisane nazivne snage 149,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 217,46 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 11.03.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Privredno društvo "VIBAR" d.o.o. Široki Brijeg, podnijelo je zahtjev za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-403/19, ED-404/19 i ED-405/19 sa rokom važenja do 09.04.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju fotonaponskih elektrana FNE "GALA 1", "GALA 2" i "GALA 3" instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 37,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti sa danom 23.01.2020. godine kompletirani.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Srodna djelatnost, proizvodnja električne energije "AV SUN" vl. Marina Marijanović iz Mostara, sa poslovnim sjedištem u Donji Mamići, Poljanice 31, Grude, podnijela je zahtjeve za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-439/19 i ED-440/19 sa rokom važenja do 30.05.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju fotonaponskih elektrana "A SUN" i "V SUN" instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 33,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti sa danom 03.02.2020. godine kompletirani.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

12. Privredno društvo "FARMA SPREČA" d.o.o. Kalesija, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-293/17, sa rokom važenja do 24.05.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju elektrane na biogas "SPREČA 1", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1200,00 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 12.02.2020. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Preuzmi Obavještenje za javnost u .pdf formatu

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina