Skip to the content

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o gasovodu “Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je nakon razmatranja Nacrta Zakona o gasovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska" i to na 16. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od 02.12.2020. godine i na nastavku 8. redovne sjednice Doma naroda od 28.01.2021. godine, prihvatio Nacrt zakona uz ocjenu da isti može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Zakona.
Uz navedeno, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je drugom tačkom Zaključka, broj: 02-02-1909/20 od 09.12.2021. godine zadužio predlagača da prilikom izrade Prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku na Nacrt zakona, a Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je takođe drugom tačkom Zaključka broj: 02-02-1909/20 od 28.01.2021. godine zadužio predlagača da prilikom izrade Prijedloga zakona ima u vidu primjedbe, prijedloge i sugestije iznesene na sjednici Doma naroda.

S ciljem što kvalitetnije pripreme Prijedloga Zakona i šireg uključivanja svih zainteresiranih strana, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, dana 16.03.2021.godine otvara javnu raspravu o Nacrtu Zakona o gasovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska" koja će trajati 14 dana od dana postavljanja teksta Nacrta zakona na web stranicu Ministarstva uz ostavljanje dodatnog roka od 6 dana za dostavu sugestija na ovaj Nacrt zakona.

Pozivaju se svi zainteresovani da svoje sugestije, primjedbe i prijedloge na tekst Nacrta zakona dostave na e-mail:
sektor.energije@fmeri.gov.ba ili pisanim putem na adresu:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
Alekse Šantića b.b., 88104 Mostar.

Pored navedenog svi zainteresirani mogu učestvovati na javnoj raspravi koja će se iz razloga poštivanja epidemioloških mjera održati putem online i to 31. marta 2021. godine u 11:00 sati.
Detalji za pristup javnoj raspravi bit će objavljeni na web stranici Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, www.fmeri.gov.ba najkasnije tri dana prije njenog održavanja.
Sve sugestije, primjedbe i prijedlozi sa javne rasprave kao i sugestije, primjedbe i prijedlozi dostavljeni putem-mail ili adresu ovog Ministarstva u ostavljenom roku, bit će razmotreni pri izradi teksta Prijedloga zakona.

Nacrt Zakona o gasovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“ - bosanski

Nacrt Zakona o plinovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“ - hrvatski

Nacrt Zakona o gasovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“ - srpski

Obrazloženje Zakona o gasovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“ - bosanski

Obrazloženje Zakona o plinovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“ - hrvatski

Obrazloženje Zakona o gasovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“ - srpski

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina