Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), provodeći pravne norme iz gore navedenog člana, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 19.03.2021. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb, 
                                   88 000 Mostar

                                                                       OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

1. Privredno društvo "ZAMMAH" d.o.o. Tešanj, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "ZAMMAH 2" instalisane nazivne snage od 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 33,188 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 16.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo "Silk Trade" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "Silk 1", "Silk 2" "Silk 3", "Silk 4" instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 217 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 16.12.2021. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo "ECO-KW" d.o.o. Kiseljak podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "Elur 2", instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 34,564 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpuni sa danom 18.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Proizvodnja električne energije "mFNE-Modrič", vl. Franjo Drlja, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "Modrič", instalisane nazivne snage 12,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 14,43 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 21.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo "Solar" d.o.o. Posušje podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "Solar 1", "Solar 2", "Solar 3" i "Solar 4", instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 40,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 22.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Privredno društvo "NGP" d.o.o. Mostar podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "Zvirići 1", "Zvirići 2", "Zvirići 3", "Zvirići 4", "Zvirići 5", "Zvirići 6", "Zvirići 7", "Zvirići 8", i "Zvirići 9", instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 33 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 22.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo "MASLINE" d.o.o. Mostar podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "GERBER", instalisane nazivne snage od 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 230 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 22.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo "VIBAR" d.o.o. Široki Brijeg podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "CERNO 1", "CERNO 2", "CERNO 3", "CERNO 4", "CERNO 5", "CERNO 6", "CERNO 7", "CERNO 8", "CERNO 9","CERNO 10", "CERNO 11", "CERNO 12" i "CERNO 13", instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 301 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 23.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Privredno društvo JKP "KOSTAJNICA" d.o.o. Kreševo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "MHE RK3" instalisane nazivne snage od 18 kW i predviđene godišnje proizvodnje 106,02 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Obrt "Hrgota Solar", vl. Hrgota Vedran podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "Hrgota solar", instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 35 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa
danom 28.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. "SOLAR JELAH POLJE" vl. Omerbašić Rasim, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "SOLAR-1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 35,437 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

12. Privredno društvo "TC Link" d.o.o. Čitluk podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "TC SOLAR", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 220 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 29.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

13. Privredno društvo ENERGETIC ELECTRONIC d.o.o. Čitluk podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "Energetic-Electronic 3", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 46,72 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 30.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

14. Privredno društvo "CONRAM" d.o.o. Brčko podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "SEPARACIJA 1", instalisane nazivne snage od 149 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 195,041 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdio da je isti potpun sa danom 30.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

15. Privredno društvo "SUBAŠIĆ" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "SUBAŠIĆ. 23-1", instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 39,33 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 08.01.2021. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

16. Privredno društvo "ECO ENERGY" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "ECO. 23-1", instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 35,22 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 11.01.2021. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

17. Privredno društvo "BV SUNCE" d.o.o. Mostar podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "Flekica 1" i "Flekica 2" instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 230 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 12.01.2021. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

18. Privredno društvo "COMEX" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "Raduša 4" instalisane nazivne snage od 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 44 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 14.01.2021. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

19. Privredno društvo "DI&Dž" d.o.o. Mostar podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "Arena Sport 1", "Arena Sport 2", "Arena Sport 3", "Arena Sport 4", "Arena Sport 5" i "Arena Sport 6" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 30,96 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 14.01.2021. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

20. Privredno društvo "SOLAR GOLD" d.o.o. Bihać podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "Solar gold 3" i "Solar gold 4" instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 267,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 15.01.2021. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

21. Privredno društvo "SIROVINA-EKO" d.o.o. Maglaj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "EKO 1" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 34,57 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 15.01.2021. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost u .PDF FORMATU možete preuzeti OVDJE

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina