Skip to the content

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 15. sjednici održanoj 09.12.2021. godine odlučio da Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine vrati u redovnu proceduru, te je nakon razmatranja Nacrta zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojio Zaključak broj: 02-02-861/21 od 09.12.2021. godine, kojim, između ostalog, zadužuje predlagatelja da obavi javnu raspravu o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana i o tom obavijesti Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
S tim u vezi, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavještava zainteresovana lica, da će dana 19.01.2022. godine (srijeda) s početkom u 11 h, u konferencijskoj Sali Gradske vijećnice Grada Mostara (Hrvatskih branitelja br.2.) biti održana javna rasprava o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Zainteresovana lica tekst Nacrta zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, te Zaključak Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02-02-861/21 od 09.12.2021. godine mogu preuzeti sa stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije:

Nacrt Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH

Zaključak Doma naroda Parlamenta FBiH

Pismeni i usmeni komentari mogu se dati na javnoj raspravi, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu ministarstva:

Alekse Šantića b.b, 88000 Mostar

ili na elektronsku adresu kabinet@fmeri.gov.ba najkasnije do 26.01.2022. godine.

Javna rasprava će biti održana uz obavezno poštivanje Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina