Skip to the content

Obrazac za evaluaciju - finansijska pomoć privrednim društvima

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije provodi aktivnosti na ocjeni efekata dodijeljene finansijske pomoći u skladu s Odlukom Vlade Federacije BiH o dodjeli finansijske pomoći privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/21).

Podsjećamo da ste, s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, potpisali Ugovor o dodjeli finansijske pomoći kojom je, u članu 4., alineja 5., definisana obaveza korisnika sredstava: "da po zahtjevu Ministarstva i u traženom roku, dostavi popunjeni Obrazac za evaluaciju."

S tim ciljem, potrebno je da sa web stranica Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (www.fmeri.gov.ba) ili Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH (www.kfbih.com), preuzmete Obrazac za evaluaciju (u .doc formatu), odgovorite na pitanja i isti vratite u elektronskoj formi na e-mail adresu sektor.industrije@fmeri.gov.ba ili putem faxa 036/580-015 najkasnije do 15.08.2022. godine.

Cijenimo da će vaše povratne informacije dati realnu ocjenu uspješnosti provedenog programa i poboljšati naše buduće aktivnosti na pripremi novih programa.

Spisak privrednih društava kojima je dodijeljena finansijska pomoć

Obrazac za evaluaciju

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina