Skip to the content

Obuka za stručno osposobljavanje i usavršavanje lica koja će raditi energijske audite u KGH sistemima

U skladu sa odredbama Pravilnika o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 67/22), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, u postupku izdavanja ovlaštenja za provođenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja osoba koje će obavljati poslove provođenja redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije – pravnog lica, Rješenjem broj: UP/I-05-13-6-732/22 od 04.01.2023. godine, ovlastilo privredno društvo „nLogic“ d.o.o. Sarajevo za provođenje predmetnog Programa.

Informacije o edukaciji kroz trodnevni Program obuke, od 15. do 17. maja 2023. godine, možete naći na sljedećem linku:

https://nlogic.ba/2023/04/10/obuka-za-strucno-osposobljavljanje-i-usavrsavanje-lica-koja-ce-raditi-energijske-audite-u-kgh-sistemima/

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina