Skip to the content

Informacija o procesu monitoringa i evaluacije u privrednim društvima koja su dobila finansijsku pomoć

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 10. sjednici, održanoj 02.08.2023. godine, usvojila:

1. Informaciju o proces Monitoringa i evaluacije u privrednim društvima koja su dobila finansijsku pomoć u 2020. godini, u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 "Službene novine Federacije BiH", broj 74/20), (Zaključak V. broj: 1031/2023 od 02.08.2023. godine),

2. Informaciju o procesu Monitoringa i evaluacije u privrednim društvima koja su dobila finansijsku pomoć utvrđenu u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" iz sektora industrije, (Zaključak V. broj: 1032/2023 od 02.08.2023. godine).

U skladu sa članom 39. Uredbe o interventim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/20), Informacija o proces Monitoringa i evaluacije u privrednim društvima koja su dobila finansijsku pomoć u 2020. godini, u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/20), sa Zaključkom V. broj: 1031/2023 od 02.08.2023. godine, je dostavljena Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi informisanja.

Također je, radi informisanja, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine dostavljena i Informacija o procesu Monitoringa i evaluacije u privrednim društvima koja su dobila finansijsku pomoć utvrđenu u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" iz sektora industrije, sa Zaključkom V. broj: 1032/2023 od 02.08.2023. godine.

Sa ciljem transparentnosti procesa monitoringa i evaluacije, kao i pružanja jasnih informacija o efektima realizovanih mjera i aktivnosti, predmetne informacije, zaključci o njihovom usvajanju i akta kojima su iste proslijeđene Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, dostupni su na LINKU.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina