Skip to the content

Obavijest o izdavanju energetskih dozvola instalisane snage manje od 1 MW

Obavještavaju se svi investitori koji imaju namjeru gradnje fotonaponskih elektrana instalisane snage do 1 MW da je u Parlamentarnoj proceduri usvojen Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine koji Članom 42. stav (2) predviđa da energetska dozvola, upravni akt koji investitoru izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarsta i industrije u postupku prikupljanja potrebnih dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta za proizvodnju električne energije, nije potrebna za izgradnju elektrana instalisane snage manje od 1 MW.

Zakon će stupiti na snagu osam dana nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina