Skip to the content

Ministar Lakić sa predstavnicima sindikata rudnika: Zajednički doći do najboljih rješenja

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, sastanak sa čelnicima Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinanom Husićem, Samostalnog sindikata rudara u FBiH Zijadom Lačićem, te sindikalnih organizacija rudnika. Teme razgovora ticale su se stanja u rudnicima koji posluju u okviru koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, kao i RMU „Banovići“ d.d. Banovići i RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik.

Posebna pažnja posvećena je rješavanju pitanja uvezivanja radnog staža u ovoj godini za radnike u pet od sedam rudnika iz sastava koncerna, a koji zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu steći pravo na odlazak u penziju. Radi se o rudnicima "Kreka" d.o.o. Tuzla, "Kakanj" d.o.o. Kakanj, "Breza" d.o.o. Breza, "Zenica" d.o.o. Zenica i "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila.

Ministar Lakić iskazao je apsolutnu posvećenost da se ovo pitanje u narednom periodu rješava zajednički, u saradnji svih ključnih faktora odgovornih za problematiku penzionisanja ovih radnika. Uz resorno federalno ministarstvo, kako je istakao, to su i Elektroprivreda BiH, uprave, sindikati rudnika, te Porezna uprava Federacije BiH.

- Ljudska obaveza je da se ovo pitanje riješi dostojanstveno i da ljudi odu u zasluženu penziju. Svjesni smo da neće biti lako, ali mi ćemo dati maksimum da pomognemo. Očekujem i od svih drugih uključenih u proces rješavanja otvorenih pitanja naših rudnika da svako radi svoj dio posla, da  se posvetimo izgradnji sistema u kojem će postojati kvalitetnija komunikacija. Treba nam sistem u kojem će svako nositi svoj dio odgovornosti, od Ministarstva, preko Elektroprivrede, do uprava i sindikata rudnika - poručio je ministar Lakić.

 Između ostaloga, ministar je podržao i da se što prije počne sa pregovorima o Kolektivnom ugovoru za oblast rudarstva u FBiH, koji će, također, na pravičan i realan način riješiti prava i obaveze poslodavaca i radnika, te biti donesen do kraja ove godine, odnosno Dana rudara 21. decembra. Inicirao je da pregovaranje svih strana o ovom Kolektivnom ugovoru započne u što skorijem roku.

Sagovornici su se saglasili da je današnji sastanak bio sadržajan i konstruktivan te iskazali opredijeljenost da se, svjesni težine svih izazova koji stoje pred sektorom rudarstva u FBiH, u narednom periodu ključna pitanja zajednički rješavaju, uz dogovor svih zainteresiranih strana.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina