Skip to the content

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio set energetskih zakona

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremilo je i u parlamentarnu proceduru uputilo set od tri zakonska prijedloga iz energetskog sektora koji su većinom glasova usvojeni u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Riječ je o prijedlogu Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, prijedlogu Zakona o električnoj energiji FBiH i prijedlogu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije (OIE) i efikasne kogeneracije (EK).

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je ovim povodom istakao da ovaj set zakona direktno prati standarde i normative EU, za koje se Bosna i Hercegovina obavezala usvojiti pri potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, Sofijske deklaracije, Pariškog sporazuma i niza drugih konvencija koje imaju implikacije na Energetski sektor kao takav.

Za donošenje sva tri Zakona u sektoru energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, ideja vodilja bila je ostvarenje jednog od ciljeva, a to je stvaranje konkurentnog unutrašnjeg tržišta koje će svim građanima i kompanijama omogućiti veće standarde usluga te doprinijeti sigurnosti snabdijevanja i održivosti na okolinski prihvatljiv način, kazao je ministar Lakić.

Njihovo donošenje bitno je i u kontekstu buduće energetske politike Federacije Bosne i Hercegovine, naročito u vremenu energetske krize, ali i općeg trenda dekarbonizacije.

Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH propisuje dugoročne ciljeve vođenja energetske politike u FBiH, te uvodi mehanizme za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije. Unapređuje i pravni okvir za regulaciju obavljanja djelatnosti i rad Regulatorne komisije za energiju u FBiH.

Zakon o električnoj energiji FBiH propisuje pojednostavljenje administrativnih postupaka za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana. Uvodi i nove kategorije učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije. Stvara i pravni okvir za uvođenje elektromobilnosti, unapređuje regulaciju kvalitete snadbijevanja i nova prava i mehanizme za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije.

Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije (OIE) i efikasne kogeneracije (EK), u namjeri da se potakne vlastita potrošnja, te ostvare klimatski ciljevi i dekarbonizacija energetskog sektora, dosadašnji centralizovani veliki sistemi će se postepeno zamijeniti decentralizovanim.

Nadalje, zbog rasta maloprodajnih cijena električne energije i sve nižih troškova novih tehnologija, distribuirana proizvodnja postaje sve privlačnija potrošačima električne energije. Potrošači će imati mogućnost da sami proizvedu dio električne energije za vlastite potrebe umjesto da je kupuju od snabdjevača. Također, kroz Zajednice obnovljive energije omogućava se građanima da se ujedinjuju, te zajednički grade postrojenja iz obnovljivih izvora energije, te na taj način preuzmu ulogu kako u dekarbonizaciji energije tako i ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša, razvitku lokalne zajednice ali i ekonomske koristi.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina