Skip to the content

Nacrt Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2024. - 2033. godina

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH i uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), pripremilo Nacrt strateškog dokumenta - Strategija razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2024. - 2033. godina.

U cilju ostvarivanja javnog djelovanja nosilaca izrade strateških dokumenata koje karakterizira otvorenost i spremnost da se podaci o procesu izrade ovog strateškog dokumenata učine dostupnim široj zajednici,  objavljujemo informaciju da je nacrt dokumenta dostupan na sljedećem linku

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina