Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i čl. 20. i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjeve mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje i produženje Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi za pojedinačne projekte,  do 31.07.2018. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:           sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                      036 580 015 
Poštom na adresu:   Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                      
                                     Alekse  Šantića  bb
                                     88 000 Mostar

                                              Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo "VG-MONTING" d.o.o. Vitez, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "VG-MONTING", instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 27,218 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.06.2018. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.   

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo "G-TANK" d.o.o. Vitez, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane mHE "LAŠVA", na rijeci Lašvi u općini Vitez, instalisane nazivne snage 980 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 5.560,00 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 05.07.2018. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.   

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo "INGHYDRO" d.o.o. podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane mHE "Lukavica-ušće", na vodotoku Lukavice, lijeva pritoka rijeke Ljuta u općini Konjic, instalisane nazivne snage 840 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 3.035,39 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 06.07.2018. godine.

Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.   

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Privredno društvo „ZAMCOMERC“ d.o.o. Fojnica, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-307/17, za izgradnju fotonaponske elektrane „ZAMCOMERC“, instalisane nazivne snage 10 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 12,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.   

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina