Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 94/15) i članova 20. i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 30.06.2018. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail  : sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax : 036 580 015
Poštom : Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
              Alekse Šantića bb
              88 000 Mostar

                                             Obavještenje za javnost

  1. Privredno društvo „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju mini hidroelektrane mHE „PETROVIĆI“, na rijeci Stupčanici u općini Olovo, instalisane nazivne snage 1.643 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 6.790 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 07.06.2018. godine.
    Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
    Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
  2. Privredno društvo „IZAZOV“ d.o.o. Kalesija, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-305/17, za izgradnju solarne fotonaponske elektranee „IZAZOV 1“, instalisane nazivne snage 145 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 171,86 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 01.06.2018. godine.
    Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
    Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina