Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i člana 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenog člana, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 10.06.2018. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:
e-mail adresu:        sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                 036 580 015 
Poštom na adresu:  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                       
                             Alekse  Šantića  bb, 
                             88 000 Mostar
 
 
                                                Obavještenje za javnost
 
 
1. Privredno društvo „MM KALESIĆ" d.o.o. Živinice, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „MM KALESIĆ 1", instalisane nazivne snage 999 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1.250 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 21.05.2018. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina