Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i čl. 20. i 31. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 20.11.2019. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb, 
                                   88 000 Mostar

                                                            Obavještenje za javnost

                                              

1. Privredno društvo "PIRO-PROMET" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane FNE "PIRO PROMET" instalisane nazivne snage 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje od 26,9 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 18.09.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Javno poduzeće VODOVOD d.o.o. Posušje podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju hidroelektrane MHE 1 Posušje instalisane snage 400 kW i predviđene godišnje proizvodnje 2.815 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 08.10.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo "BUBL SOLARI" d.o.o. Sarajevo podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane FNE "REŠETNICA", instalisane nazivne snage 800 kW i predviđene godišnje proizvodnje od 1.620 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 09.10.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Privredno društvo, Industrija građevinskog materijala "IGM" d.o.o. Visoko podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane SE "IGM" instalisane nazivne snage 67 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 85,95 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 16.10.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Srodna djelatnost, solarna elektrana "DIVA" vl. K. Iličić iz Prozor-Rame, podnila je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE "Diva" instalisane snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 27 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 16.10.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Srodna djelatnost, solarna elektrana "AJFI" vl. M. Škarica iz Prozor-Rame, podnila je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE "Ajfi" instalisane snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 27 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 16.10.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Srodna djelatnost, solarna elektrana "Solar-Co" vl. J. Kordić iz Prozor-Rame, podnila je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE "SOLAR-CO" instalisane snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 27 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 16.10.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo RELAX d.o.o. Posušje podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrana VE "Oštrc", instalisane nazivne snage 28,2 MW (5x3,6 MW+3x3,4 MW) i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 94 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 21.10.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Obrt "LAZINE" vl. P. Borovac iz Čapljine, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane FNE "LAZINE" instalisane snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 28,71 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 25.10.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Obrtnička djelatnost "SOLAR", vl. H.Duranović iz Ustikoline, općina Foča, podnijela je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-355/18, sa rokom važenja do 21.01.2010. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju fotonaponske elektrane FNE "GOLEŠ", instalisane nazivne snage 20 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 26,53 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je sa danom 18.10.2019. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Privredno društvo KONCIG d.o.o. Posušje podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-252/16, sa rokom važenja do 20.06.2019. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju vjetroelektrane VE "Debelo brdo", instalisane nazivne snage 54 MW (18x3 MW) i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 120-150 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 25.10.2019. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Preuzmi Obavještenje za javnost u .pdf formatu

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina