Skip to the content

Ministarstvo

Obavještavaju se svi investitori koji imaju namjeru gradnje fotonaponskih elektrana instalisane snage do 1 MW da je u Parlamentarnoj proceduri usvojen Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine koji Članom 42. stav (2) predviđa da energetska dozvola

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 10. sjednici, održanoj 02.08.2023. godine, usvojila:

Obavještenje za javnost u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem LINKU

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se u State Departmentu sastao sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za energetske resurse Geoffrey R. Pyattom koji se na toj dužnosti, nakon uspješne diplomatske karijere, nalazi od septembra 2022. godine.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, ovog ministarstva za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu.

Obavještenje za javnost u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem LINKU

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić primio je danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića sa saradnicima.

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,donijela dvije odluke kojim se usvajaju programi utroška ukupno 5,5 miliona KM utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera za subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža. Sredstva će se dodjeljivati po usvojenim programima i raspisanim javnim pozivima.

Obavještenje za javnost u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem LINKU

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i Rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) Steliana Nedera potpisali su danas, u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedninjenih nacija i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina