Skip to the content

Ministarstvo

Vlada Federacija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Mostaru izmijenila Odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti, kojom je rok njene primjene produžen do 30. juna 2024. godine.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluke o usvajanju dva programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera namijenjenih poticajima pri kupovini električnih automobila u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremilo je i u parlamentarnu proceduru uputilo set od tri zakonska prijedloga iz energetskog sektora koji su većinom glasova usvojeni u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, sastanak sa čelnicima Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinanom Husićem, Samostalnog sindikata rudara u FBiH Zijadom Lačićem, te sindikalnih organizacija rudnika. Teme razgovora ticale su se stanja u rudnicima koji posluju u okviru koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, kao i RMU „Banovići“ d.d. Banovići i RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić prisustvovao je neformalnom sastanku Ministarskog vijeća u Albaniji, predsjedavajućoj državi Energetske zajednice za 2023. godinu. Skup koji je održan posljednja dva dana mjeseca juna, okupio je regionalne ministre, predstavnike Evropske komisije i predstavnike Sekretarijata Energetske zajednice, kako bi razgovarali o kritičnim temama vezanim za energetski pejzaž regiona.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o podnošenju prijave potraživanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od stečajnog dužnika privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopćilo je da se set reformskih zakona iz oblasti energije koje je utvrdila Vlada Federacije BiH nalazi na dnevnom redu predstojeće sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zakazane za srijedu, 21. juna, kao i sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, zakazane za 26. juni ove godine. Radi se o zakonima o električnoj energiji FBiH, zatim o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, te o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić danas su održali sastanak sa predstavnicima uprave i sindikata  privrednog društvu "Zrak“ d.d. Sarajevo, povodom aktualne situacije u tom preduzeću. 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, povodom brojnih novinarskih upita koji se odnose na stanje u rudnicima u Federaciji BiH, s posebnim naglaskom na stanje u RMU Zenica, te na imenovanje vršilaca dužnosti članova uprave u RMU Banovići, izdalo je saopćenje za javnost.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sastao se danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu sa timom projekta “Podrška Evropske unije energetskom sektoru u BiH” (EU4Energy), a kojim upravlja Delegacija EU u BiH. Teme sastanka odnosile su se na ispunjavanje prioritetnih zadataka koji stoje pred našom zemljom u procesu stvaranja okvira koji će omogućiti održivu energetsku tranziciju.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina