Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 94/15) i člana 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 25.05.2019. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb,
                                   88 000 Mostar

                                                       Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo SOLIK d.o.o. Prozor, podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: FNE "SOLIK 10", FNE "SOLIK 11" i FNE "SOLIK 12", instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 33,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 11.03.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo "RAMAS" d.o.o. Prozor-Rama, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE "RAMAS", instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 33,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 11.03.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjeviu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Srodna djelatnost, proizvodnja električne energije "BIK" vl. Božo Krstanović iz Mostara, sa poslovnim sjedištem u Donji Mamići, Poljanice 31, Grude, podnijela je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: SE "BIK 1", SE "BIK 2" i SE "BIK 3", instalisane nazivne snage sve od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje sve od po 33,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 11.03.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Srodna djelatnost, proizvodnja električne energije "AV SUN" vl. Marina Marijanović iz Mostara, sa poslovnim sjedištem u Donji Mamići, Poljanice 31, Grude, podnijela je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: FNE "A SUN" i FNE "V SUN", instalisane nazivne snage sve od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje sve od po 33,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 11.03.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo INGHYDRO d.o.o. Konjic, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane mHE "PALEŽ", na vodotoku Paleža, lijeve pritoke u rijeku Ljuta, instalisane nazivne snage 3.485 kW i predviđene godišnje proizvodnje od 12.237 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 15.03.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Privredno društvo ETNO SELO MENJIK d.o.o. Prozor-Rama, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE "MENJIK 1", instalisane nazivne snage 20 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 19,94 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 15.03.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo MARSSEL d.o.o. Mostar, podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: FNE "MARSSEL X", i FNE "MARSSEL Y", instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 226 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 18.03.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo BV SUNCE d.o.o. Stolac, podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: FNE "CICRINA 1", instalisane nazivne snage 150 kW, predviđene godišnje proizvodnje 255,83 MWh i FNE "CICRINA 2", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 32,43 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 18.03.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Privredno društvo "SARAČEVIĆ" d.o.o. Tešanj, podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: FNE "SARAČEVIĆ 1- 150" i FNE "SARAČEVIĆ 2- 150", instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 199 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 27. i 28.03.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Privredno društvo, Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-250/16, za izgradnju vjetroelektrane "Podveležje 1", instalisane nazivne snage 48 MW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 115-119 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa čl. 28., 16. stav (4) i (5) i 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 25.03.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Preuzmi Obavještenje za javnost u .pdf formatu

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina