Skip to the content

Javni poziv za finansijsku pomoć privrednim društvima u Sektoru prerađivačke industrije

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na ovom linku 

Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima"

Napomena:
Nakon konsultacija sa potencijalnim korisnicima finansijske pomoći, napominjemo da ukoliko privredno društvo aplicira po kriteriju "IZVOZNIK", ako se radi o prihodima od prodaje robe ili učinaka povezanim pravnim licima, potrebno je dostaviti Izjavu odgovorne osobe pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da je privredno društvo direktni izvoznik robe ili učinaka. 

Izjava da je ostvareno 10% i više pada prihoda

Izjava da je privredno društvo ostvarilo izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u prethodnoj 2020. godini

Izjava da privredno društvo nakon 30.06.2021. godine nije isplatilo dividendu kroz dobit iz prethodnih godina

Izjava da privredno društvo nije korisnik sredstava za koje je upućen nalog za povrat

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina