Skip to the content

Vijesti

Vlada Federacije BiH na posljednjoj sjednici usvojila je informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju toplane - elektrane kapaciteta električne energije 14,45 MW i toplotne energije 112,5 MWt za privredno društvo Toplana Zenica d.o.o.

Kako su u toku pripremne aktivnosti na izradi Programa javnih investicija Federacije BiH  2021.-2023. godina, u skladu sa članom 6. stav (4) Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija (PJI) ("Službene novine Federacije BiH br. 106/2014 od 29.12.2014. godine i "Službene novine Federacije BiH br. 27/19 od 18.04.2019. godine), objavljujemo Uredbu u cjelosti sa posebnim osvrtom na član 6. stav (2) Uredbe u kojem je iznesen kalendarski plan pripreme PJI Federacije BiH, kako bi javna preduzća u nadležnosti ovog ministarstva na vrijeme izvršila sve potrebne predradnje prilikom kandidovanja projekata u Program javnih investicija Federacije BiH.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić je u delegaciji kompanija namjenske industrije posjetio danas najveći svjetski sajam namjenske industrije "SHOT SHOW 2020", koji se održava u saveznoj američkoj državi Nevada.

Pored privatnih firmi iz Federacije učešće su uzele i firme u većinskom vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (UNIS "GINEX" d.d. Goražde, Igman d.d. Konjic, Pretis d.d. Vogošća).

Održani su i brojni sastanci sa delegacijama drugih zemalja i razgovarano je o potencijalnim zajedničkim projektima.

Srodna djelatnost, solarna elektrana "Zečević" sa sjedištem Prozor-Rama, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE "Zečević" instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 27,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 31.10.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Privredno društvo "Toplana Zenica" d.o.o. Zenica, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole, za izgradnju toplane - elektrane "Toplane Zenica", instalisane nazivne snage 25 MW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 972.000 MWh.

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u Federaciji Bosne i Hercegovine

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina